Asbestinfo > Wat is asbest en hoe herken ik het?

Kan ik een opleiding volgen?

Tal van instellingen organiseren praktische trainingen en theoretische cursussen waarbij de focus ligt op het correct herkennen en risicovrij verwijderen van schadelijke asbestmaterialen. Hieronder vind je een overzicht van de meest gekende opleidingen.

De OVAM biedt twee verschillende opleidingen aan voor lokale besturen. De theoretische opleiding “asbest in en om het huis” biedt antwoord op een hele reeks vragen omtrent asbest en richt zich tot lokale toezichthouders, milieuambtenaren en medewerkers van woonwinkels/renovatieloketten/woonkantoren, medisch milieukundigen, wooninspecteurs, etc. De meer praktisch gerichte opleiding “omgaan met asbesthoudend(e) materialen/afval” is gericht op werknemers met een technisch profiel die asbest willen herkennen.

Er zijn enkele data voorzien voor beide opleidingen. De vereiste is wel dat er minimum 20 deelnemers zijn ingeschreven vooraleer een sessie doorgaat. Deze gaan door in de gebouwen van de OVAM (Stationsstraat 110, Mechelen). Op het einde van elke cursus ontvang je een officieel opleidingsattest. Meer informatie vind je op de website van OVAM.

Praxis organiseert een basisopleiding van 32 uur die zich specifiek richt tot personen die asbest of asbesthoudende materialen slopen en verwijderen, alsook de werfleiders. Dit is de verplichte training voor alle erkende asbestverwijderaars en voor bedrijven die hun erkenning willen behalen. Men leert er de mogelijke gevaren herkennen, inschatten en vervolgens gepast te handelen. De inhoud een duurtijd van de training liggen bovendien bij wet vast. Jaarlijks is er ook een bijkomende verplichte bijscholing van 8 uur.

Mensen met fluojassen die een les bijwonen

IBEVE biedt ook opleidingen gerelateerd aan asbest. Deze zijn bedoeld voor werkgevers en hun werknemers en kunnen plaats vinden in je eigen bedrijf of instelling of in de voorziene lokalen van IBEVE. Hier worden drie opleidingen aangeboden: verwijderen van asbest met de techniek van de eenvoudige handelingen, omgaan met asbest bij onderhouds- en herstelwerken en kennen en herkennen van asbest. Je kan meer informatie vinden via de website van IBEVE.

Tegenwoordig kun je ook aan Syntra een opleiding volgen op de campussen in Antwerpen, Mechelen en Leuven. De inhoud van deze opleiding is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de frequentie waarmee de werknemers met asbest in aanraking komen. In 4 praktijkgerichte sessies behandelt een ervaringsdeskundige de theoretische en praktische aspecten van asbesthoudende materialen inclusief de manier waarop je ze behandelt. Aan de hand van foto’s van materialen met asbest en demonstraties van de noodzakelijke beschermingsmiddelen ontdek je hoe je asbest kan herkennen, saneren en verwijderen. Je kan meer informatie vinden op de website van Syntra

Ook Constructiv biedt verschillende cursussen aan voor werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden zoals architecten, werkzoekenden in de bouw en veiligheidscoördinatoren. Je kan meer informatie vinden omtrent deze opleiding via deze link.

Daarnaast biedt ook de VDAB een opleiding “asbest eenvoudige handelingen”. Deze opleiding is gericht op personen die asbest verwijderen en gaat door op meerdere locaties. Ook hier ontvang je een officieel certificaat na het afronden van de opleiding. Deze cursus kan je terugvinden tussen de opleidingen van de VDAB.


DELEN

Logo