Premie en subsidie voor verwijderen van asbest

Hoeveel bedraagt de premie in 2021 en 2022 voor het verwijderen van asbest?

Sedert 1 januari 2021 voorziet de Vlaamse regering premies voor het verwijderen van asbest uit huizen, scholen en zorginstellingen. Deze premie kan je aanvragen bij netbeheerder Fluvius. De premie bedraagt 8 euro per vierkante meter voor wie:

 • zijn gevel isoleert (ook spouwmuur telt mee) en tegelijk ook de asbesthoudende gevelbekleding laat verwijderen.
 • zijn dak isoleert en tegelijk ook de asbestleien en/of het asbesthoudend onderdak laat verwijderen. Dat kan gaan om asbestleien, asbest golfplaten enz…

Deze premie komt bovenop de premie voor dak -en zoldervloerisolatie (4 euro per vierkante meter), dus je ontvangt 12 euro per vierkante meter in totaal voor het verwijderen van je asbestdak in combinatie met isoleren.

Asbesthoudende dak- of gevelbekleding (laten) verwijderen zonder het aanbrengen van isolatie? Ook dan kan je van een ondersteuning van de OVAM genieten.

Wil je weten of je asbest hebt in huis, wil je graag een asbest analyse en weten hoeveel premie je kan krijgen?  Contacteer dan een professionele asbestverwijderaar voor een vrijblijvende inspectie via onze gratis offerte pagina.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om de premie voor het verwijderen van asbest te krijgen?

Je hebt recht op een premie als:

 • je de werken laat uitvoeren door een professionele aannemer. Jouw aannemer moet werken volgens de code van goede praktijk van de OVAM;
 • het verwijderen van het asbestdak (of gevel) én het isoleren gebeurt binnen de 12 maanden;
 • de factuur volgende zaken bevat: datum van uitvoering, totale oppervlakte, de totale kostprijs en het gewicht per type asbestmateriaal.

Wil je weten of je asbest hebt in huis, wil je graag een asbest analyse en weten hoeveel premie je kan krijgen?  Contacteer dan een professionele asbestverwijderaar voor een vrijblijvende inspectie via onze gratis offerte pagina.

Premies voor bedrijven, scholen en zorginstellingen:

Ook bedrijven, scholen en zorginstellingen kunnen een aangepaste premie krijgen om daken/gevels met asbest te laten verwijderen. Je kan hiervoor terecht op volgende websites:

 • Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en het Infoportaal ‘Ondernemen’ bieden een overzicht van alle subsidies voor ondernemingen, zoals investeringen in leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen.
 • Scholen in Vlaanderen kunnen hun asbestinventaris laten financieren. Ook voor het verwijderen van asbest biedt de OVAM financiële ondersteuning.
 • Particulieren, inwoners, sport- en jeugdverenigingen en plaatselijke kmo’s kunnen deelnemen aan asbestafbouwprojecten die lokale besturen organiseren.

Een tweede grote groep zijn de land- of tuinbouwbedrijven. Zij kunnen een subsidie aanvragen voor de renovatie van een asbestdak (stallen, hangars, magazijnen) via het het Vlaams Investeringsfonds (VLIF). Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt land- en tuinbouwbedrijven bij de renovatie van magazijnen, hangars en (dieren)stallen met asbestdaken.

Voorwaarde en bedrag van de premie voor tuin -en landbouwbedrijven:

 • De afbraakwerken en afvoerkosten zelf komen niet in aanmerking voor een premie, wel de nieuwe dakbedekking.
 • Een bewijs van wettelijke afvoering door een erkend asbestverwijderaar is noodzakelijk.
 • Het VLIF betaalt 30% terug.

Welke financiële ondersteuning biedt de OVAM?

De OVAM kan gebouweigenaars gericht ondersteunen om het aanwezige asbest af te bouwen. Afhankelijk van haar jaarlijks beschikbare budget biedt de OVAM volgende ondersteuning. Hiermee wil zij een dynamiek van verwijderprojecten in Vlaanderen laten ontstaan.

 • Vlaamse scholen kunnen hun asbestinventaris en de verwijdering van asbest laten financieren.
 • De OVAM biedt lokale besturen subsidies voor de organisatie van asbestafbouwende projecten voor haar inwoners. Onder andere steden, gemeenten, intergemeentelijke organisaties en provincies komen in aanmerking. Je kan ook als projectdeelnemer (particulier, sport- en jeugdverenigingen, landbouwers, lokale besturen, scholen, KMO’s) ondersteuning genieten door deel te nemen aan een of meerdere asbestafbouwprojecten in je provincie, regio, stad of gemeente.

Gemeentelijke/stedelijke premies voor asbest?

Lokale besturen kunnen volgende projecten organiseren:

 • ophalen aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers;
 • aanbieden van verpakkingsmateriaal om zelf kleine hoeveelheden asbestcement veilig naar het recyclagepark te brengen;
 • een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, eventueel in combinatie met ophaling aan huis;
 • een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met 50% subsidie (zoals leidingisolatie of vloerbekleding) door een erkende asbestverwijderaar.

Je kan hier kijken of er voor jouw gemeente momenteel een project i.s.m. de OVAM loopt.

Wil je weten of je asbest hebt en hoeveel premie je kan krijgen? Vraag dan een offerte aan bij een professionele asbestverwijderaar.

Hoeveel bedraagt de pot aan premies voor asbest?

Om Vlaanderen zo snel mogelijk “asbestveilig” te maken, trekt de Vlaamse regering de komende twee jaar 124 miljoen euro extra uit om asbest te verwijderen. Dat is zes keer meer dan het huidige jaarlijkse budget, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

“84 miljoen euro gaat naar een extra premie van 8 euro per vierkante meter voor wie zijn gevel of dak isoleert en tegelijk ook de asbestleien, het asbesthoudend onderdak of de asbesthoudende gevelbekleding laat verwijderen”, zegt minister Demir. Dus iemand die zijn dak isoleert én het asbestdak laat verwijderen, ontvangt 12 euro per vierkante meter.

Volgens de OVAM schuilt er in particuliere woningen nog zo’n 910.000 ton in meer dan 3.500 verschillende toepassingsvormen. En dat zowel in de buitenmuren als in de daken. Het gaat om ruim 2,7 miljoen woningen.

Om de doelstellingen in het asbestplan te halen zouden er jaarlijks meer dan 40.000 woningen en 1.500 woongebouwen asbestvrij gemaakt moeten worden.

Vaak worden gezinnen die hun dak willen na-isoleren geconfronteerd met bijvoorbeeld een onderdak van asbest, wat uiteraard een meerkost betekent, en juist daarom is een premie zo belangrijk.

Wil je weten of je asbest hebt in huis, wil je graag een asbest analyse en weten hoeveel premie je kan krijgen?  Contacteer dan een professionele asbestverwijderaar voor een vrijblijvende inspectie via onze gratis offerte pagina.


DELEN

Logo