Asbestinfo > nieuwsberichten

Asbestfonds keerde 16,4 miljoen euro uit aan slachtoffers en nabestaanden in 2019

9 maart 2021

In 2019 keerde het Asbestfonds zo’n 16,4 miljoen euro uit aan slachtoffers en nabestaanden die werden getroffen door asbest. Dat maakt het Asbestfonds zelf bekend. Het grootste deel van die som (11,1 miljoen euro) ging naar slachtoffers. De overige 5,3 miljoen euro gingen naar nabestaanden van asbestslachtoffers.

Het Asbestfonds

Het Asbestfonds (AFA) bestaat sinds 2007 en maakt deel uit van het Fonds voor de beroepsziekten. Hier kunnen asbestslachtoffers mogelijks een schadevergoeding krijgen. Vergoedingen gelden voor slachtoffers van mesothelioom, asbestose, longkanker en larynxkanker. Het is niet van belang hoe en in welke hoedanigheid je in aanraking bent gekomen met asbest. Je moet wel kunnen aantonen dat de blootstelling aan asbest in België is gebeurd. Ook voor nabestaanden van slachtoffers kan het AFA een vergoeding uitbetalen.

Uit cijfers blijkt dat er sinds de oprichting van het Asbestfonds reeds 3652 mensen werden erkend als een slachtoffer van een asbestziekte. De meerderheid heeft te kampen met mesothelioom, waardoor je een kwaadaardige tumor aan je borst- of longvlies krijgt. Je levensverwachting is na vaststelling van deze ziekte normaliter maximaal twee jaar. Ook asbestose (322 zieken) en een gelijkaardige ziekte (548 zieken) werden reeds vergoed.

Verdeling

Er is een duidelijke verdeling van slachtoffers over België. Het grootste deel van de slachtoffers bevinden zich in Vlaanderen (2352 mensen). In Wallonië zien we maar de helft zoveel slachtoffers (1125) en in Brussel telt het Asbestfonds een kleine 130 slachtoffers. De overige 45 mensen bevinden zich in het buitenland.


DELEN

Logo