Asbestinfo > Asbest verwijderen

Wat mag ik niet doen als ik asbest heb?

Het ontmossen van een asbestcementdak of -gevelbekleding met een hogedrukreiniger is bij wet verboden. Ook ontmossen door afborstelen of schuren is verboden, net zoals het gebruik van mechanische werktuigen met een grote draaisnelheid (bv. schuurmachine). Dit kan namelijk leiden tot bodemverontreiniging door het afstromen van asbestvezels in het spoelwater. Als je toch met mos op je dak kampt, is er geen milieuvriendelijk alternatief voor handen. Het beste wat je kan doen, is het mos op je dak laten staan en het dak vervangen.

Daarnaast is het plaatsen van zonnepanelen of een overzetdak op een asbestdak verboden. Door de werken wordt het asbestdak namelijk beschadigd waardoor ook onderliggende materialen besmet zullen worden. Ook het plaatsen van zonnepanelen op asbestcementen daken is verboden.

Asbesttoepassingen hergebruiken is eveneens ten strengste verboden. Als je je platen bijvoorbeeld wilt gebruiken voor een kippenhok is dit wettelijk niet toegestaan, ook al zijn ze nog in goede staat.

Wanneer je muren die zijn vervaardigd uit hechtgebonden asbesthoudende materialen overschildert, komen er normaal geen asbestvezels vrij. Je zal je echter moeten voorbereiden door bv. de muren te schuren. Hier loop je dan wel het risico dat asbest vrijkomt. Kortom: dergelijke materialen schilderen houdt geen risico’s in, maar ze schuren wel.


DELEN

Logo