Asbestinfo > Asbest verwijderen

Waar moet asbestafval heen?

Particulieren

Hechtgebonden asbestafval dat je zelf hebt verwijderd, kan je gerust naar een van de vele recyclageparken brengen. Sinds 2008 moeten deze asbestcement aanvaarden. Zorg er wel voor dat het asbest goed is ingepakt. Je kan gebruik maken van de speciale asbestbags, containers met bigbag of afsluitbare zakken. Asbestafval moet steeds van ander bouw- en sloopafval worden gescheiden! In de recyclageparken zijn aparte containers voorzien voor asbestafval.

Elk gezin mag jaarlijks maximum 200 kilogram hechtgebonden asbest gratis binnenbrengen in recyclageparken. Ga je over deze limiet, dan betaal je volgens het tarief van selectief afval. Niet-gebonden asbest mag je enkel laten verwijderen door een erkende firma.

Je kan asbestcement ook afvoeren naar een hiervoor vergunde stortplaats. Een lijst van deze stortplaatsen vind je op de website van de OVAM via de zoekterm ‘verwerkers’.

© OVAM

Aannemers

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest dat je laat verwijderen, zal door de aannemer worden afgevoerd. Zij zorgen ervoor dat het reglementair wordt afgevoerd en verwerkt. Vraag voor de zekerheid steeds een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen, zo kan je altijd bewijzen dat je jouw asbestafval op wettelijke wijze hebt laten afvoeren.


DELEN

Logo