Asbestinfo > Asbest verwijderen

Hoe kan ik asbest verwijderen?

Bij het verwijderen van asbest wordt een onderscheid gemaakt tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden toepassingen.

Hechtgebonden toepassingen

Asbest zelf verwijderen

Als vaste asbesthoudende materialen in goede staat verkeren, mag een particulier deze zelf verwijderen mits hij voldoet aan een aantal wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen:

 • vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren;
 • demonteer asbestelementen een voor een met de hand en probeer ze niet te breken;
 • maak gebruik van handwerktuigen;
 • gooi asbestmaterialen niet zomaar op de grond, maar leg ze voorzichtig neer of breng ze voorzichtig naar de begane grond;
 • gebruik een stofmasker (beschermingsklasse FFP3) en een wegwerpoverall, doe hem buiten aan en spoel je schoenen buiten af;
 • laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact en gebruik daarvoor recipiënten aangepast aan de grootte van de stukken;
 • dek en voer het asbestaanval zo snel mogelijk af.

Er zijn speciale doe-het-zelf pakketten beschikbaar waarmee je op een veilige manier je golfplaten of dakleien met asbest mag verwijderen. Je kan zo’n pakket aanvragen voor slechts 30 euro. Het pakket bevat een mondmasker, handschoenen, opbergzakken en een speciale overall. Een asbestexpert zal het pakket bij je thuis afleveren en geeft intussen een woordje uitleg over hoe je het best te werk kan gaan. Achteraf wordt het afval gewoon thuis afgehaald.

Als je binnenshuis werkt, zorg er dan voor dat je achteraf alles schoonmaakt met water en gooi je gebruikte materiaal verpakt weg. Het gebruik van een stofzuiger wordt ten stelligste afgeraden omdat die er net voor zorgt dat asbestvezels opnieuw in de lucht terechtkomen. Vergeet niet om alles achteraf goed te verluchten. Werk je buitenshuis, vergeet dan niet je ramen en deuren te sluiten vooraleer je begint. Schakel ook je ventilatiesysteem uit.

Controleer hier of jouw gemeente zo’n pakket zal aanbieden:

© OVAM

© OVAM

Asbest laten verwijderen

Als je dit liever niet zelf doet, kan je ook terugvallen op een erkende aannemer. Zeker voor ernstig beschadigde, verweerde of moeilijk te verwijderen toepassing wordt dit aangeraden. Kies hierbij dan wel voor een aannemer waarvan de uitvoerende werknemers over het jaarlijks opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’ beschikken. Zij mogen volgende asbesttoepassingen verwijderen:

 • hechtgebonden asbest dat niet beschadigd is of waarbij er geen vrije vezels zichtbaar zijn en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
 • hechtgebonden asbest dat beschadigd is of waarbij er vrije vezels zichtbaar zijn en dat verwerkt is in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn, voor zover de verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
 • asbesthoudende dichtingen of pakkingen, koorden, geweven materialen, remvoeringen en analoge materialen;
 • losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen;
 • besmetting met asbest in een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn, voor zover het lokaal, de ruimte, het gebouw of de technische installatie gereinigd wordt met stofzuigers met een absoluutfilter en door middel van vochtige doeken.

Niet-hechtgebonden toepassingen

Dit soort toepassingen moet altijd door een erkend asbestverwijderaar worden verwijderd. Als je dit zelf zou doen, is het risico op besmetting van de omgeving te groot.

Werkwijze

Het gebied rondom bv. je woning wordt volledig afgezet en de asbesthoudende materialen worden voorzichtig gedemonteerd. Hiervoor wordt er speciale kledij gedragen. Daarna worden de materialen dubbel en luchtdicht verpakt in aangepaste folie en afgevoerd in speciale containers.

Balken e.d. worden grondig schoongemaakt a.d.h.v. een speciale stofzuiger met HEPA-filter. Hierdoor worden eventuele vrijgekomen asbestvezels verzameld en veilig vastgehouden.

Uiteindelijk wordt er een controle uitgevoerd door een onafhankelijk erkend labo. Zij doen een visuele inspectie van het gebied waarna zij een certificaat uitreiken dat aangeeft dat het opnieuw veilig te betreden is.

De duur van dit proces hangt af van de hoeveelheid. Zo kan de klus in slechts een dag geklaard zijn maar kan het ook weken duren als het om een groot gebied gaat.

Wanneer gemeenten of bewoners asbestproductieafval aantreffen, kan dit aan de OVAM worden gemeld. Zij onderzoeken dit dan en zorgen ervoor dat het wordt verwijderd. Dit is voor de eigenaars geheel kosteloos.

Wenst u graag een offerte over asbestverwijdering? Druk dan op de onderstaande knop om een gratis offerte aan te vragen.


DELEN

Logo