Asbestinfo > Asbest in mijn huis

Mijn woning bevat asbest, wat nu?

Ik ben eigenaar

Veel hangt af van de soort asbesthoudend materiaal en de staat waarin het zich bevindt. Voor zover het materiaal in goede toestand is, mag het eigenlijk blijven zitten waar het zit.

Beschadigd materiaal kan best wel worden verwijderd als het niet is afgeschermd. Meestal kan je zelf wel het nodige doen zolang je de veiligheidsregels respecteert.

Hechtgebonden asbesttoepassingen kan je gemakkelijk zelf verwijderen en houden op zich weinig risico in. Voor niet-hechtgebonden toepassingen met asbest kan je beter een erkend aannemer inschakelen om de zaken te laten verwijderen of afschermen.

Tegen 2032 zal de helft van de kosten van het verwijderen van asbest uit de eigen woning worden terugbetaald door de Vlaamse overheid.

Dak met asbestplaten met daaronder een witte plastieke dakgoot

 

Asbest in mijn verhuurde woning

De eigenaar van een huis die dit wil verkopen, is verplicht een asbestcertificaat op te stellen bij de verkoop van die woning. Dit is sinds 2019 verplicht voor te leggen bij de verkoop van woningen die voor 2001 werden gebouwd. Dit certificaat, ook wel asbestinventarisattest genoemd, wordt opgenomen in de notariële akte en zit vanaf 2021 ook in de Woningpas, het digitaal paspoort waarop alle overheidsinformatie over een woning of een bouwgrond zal worden opgeslagen

Deze verplichting breidt zich voorlopig niet uit tot eigenaars die een risico-woning willen verhuren. Als asbest verwijderd wordt, zijn de kosten wel voor de eigenaar, maar zij zijn niet verplicht hun woning asbestvrij te maken.

Ik ben huurder

Er bestaat geen wet die eigenaars verplicht om asbest in het huis te laten verwijderen. Wel kan je als huurder de eigenaar aanspreken als je na het tekenen van het contract verborgen gebreken opmerkt. Let er wel op dat dit niet geldt voor gebreken die je met het blote oog kan waarnemen bij de bezichtiging van de woning.

In het geval dat de eigenaar van de woning je niet wil helpen met het asbestprobleem kan je best contact opnemen met de Huurdersbond.


DELEN

Logo