Asbestinfo > Asbest in mijn huis

Bij een woningbrand kwam asbest vrij, wat nu?

Soms hoor je in het nieuws of lees je in de krant dat er asbest vrijkwam tijdens een brand of storm. Dit klinkt waarschijnlijk wat tegenstrijdig aangezien asbest nu net een brandwerend materiaal is. Het is zo dat asbestvezels zich in de omgeving kunnen verspreiden door de rookgassen die vrijkomen bij de brand en het bluswater van de brandweer. Dit zorgt enerzijds voor blootstelling aan de omwonenden, maar dit zorgt er anderzijds ook voor dat omliggende gebouwen en bodems besmet kunnen worden met asbest. De opruimings- en saneringskosten zijn dan ook erg groot na een brand. Gelijkaardige gevolgen doen zich tevens vaak voor na een storm.

De asbestprocedure bij een brand

Om risico’s te vermijden is het aangeraden om bij een brand in de buurt altijd meteen de ramen en deuren gesloten te houden. Wanneer er een brand uitbreekt, wordt er gemeten of er giftige stoffen zijn vrijgekomen die zich in de rook hebben verspreid. Bij vermoeden van de aanwezigheid van asbest zal de brandweer een erkend labo inschakelen.

Als er asbest wordt aangetroffen, wordt het gebied afgezet en zo snel mogelijk opgeruimd. Hoe gevaarlijk die rook precies is, hangt af van de hoeveelheid vrijgekomen asbestvezels en de duur van de blootstelling, maar dit is bij brand meestal heel laag. Bij asbestalarm wordt ook standaard het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Soms moeten mensen worden geëvacueerd om langdurige blootstelling aan de schadelijke rook te vermijden.

 


DELEN

Logo