Asbestinfo > Asbest en mijn gezondheid

Wat doet asbest met mijn gezondheid?

Wanneer is asbest schadelijk?


Asbest zal enkel een risico vormen voor de gezondheid wanneer vezels loskomen en deze worden ingeademd. Hoe meer vezels er worden ingeademd, hoe groter de kans op een ziekte. Ook de duur van blootstelling en de concentratie van de vezels zullen hun effect hebben. Het inslikken en in aanraking komen met de huid kan géén kwaad. Na verloop van tijd kan asbest wel zorgen voor een aantal verschillende aandoeningen. Die komen bijna uitsluitend voor bij mensen die op hun werk langdurig worden blootgesteld aan asbest. Asbest is eigenlijk kankerbevorderend en niet kankerverwekkend. Het is namelijk niet altijd zo dat als je asbest binnen krijgt, je ook daadwerkelijk kanker of een andere asbestziekte ontwikkelt. De kans wordt groter.

  • Pleurale plaques: bij deze aandoening zullen er verdikkingen van het borstvlies ontstaan die kunnen verkalken. Meestal zijn deze pijnloos en wijzen ze op een blootstelling aan asbest dat meer dan 20 jaar geleden is..
  • Mesothelioom: dit is een zeldzame, ongeneesbare en erg kwaadaardige kanker aan het borst- of buikvlies. Meestal zal de patiënt binnen het jaar na de diagnose overlijden.
  • Asbestose: hierbij treedt verbindweefseling van de luchtwegen op waardoor het moeilijk wordt om te ademen. De longcapaciteit zal afnemen waardoor een overbelasting van het hart zich kan voordoen.
  • Kanker: asbest kan mogelijks ook leiden tot longkanker of kanker aan het strottenhoofd. Als je naast het inademen van asbest, ook een roker bent, verhoogt de kans op ontwikkeling van longkanker.

Invloed asbest op longen

Wat na blootstelling?

Typisch bij asbestaandoeningen is dat de tijd tussen de prikkel en de eigenlijke reactie hierop dertig tot veertig jaar kan bedragen. Op korte termijn zal je niets van de blootstelling merken en zullen er dan ook geen symptomen waar te nemen zijn. Als je dus denkt asbest te hebben ingeademd bij bv. een brand, heeft het geen nut naar de huisarts te gaan want die zal niks aantreffen in je lichaam.

Bij een korte, eenmalige blootstelling hoef je je geen zorgen te maken over de risico’s. Wist je trouwens dat je altijd wel een beetje aan asbestvezels wordt blootgesteld? Er is namelijk een achtergrondcondensatie van maximaal 200 vezels per kubieke meter. Dit kan natuurlijk geen kwaad.


DELEN

Logo