Asbestinfo > Asbest en mijn gezondheid

Krijg ik een vergoeding bij gezondsheidsproblemen door asbest?

Het Asbestfonds

Het Asbestfonds (AFA) bestaat sinds 2007 en maakt deel uit van het Fonds voor de beroepsziekten. Hier kunnen asbestslachtoffers mogelijks een schadevergoeding krijgen. Vergoedingen gelden voor slachtoffers van mesothelioom, asbestose, longkanker en larynxkanker. Het is niet van belang hoe en in welke hoedanigheid je in aanraking bent gekomen met asbest. Je moet wel kunnen aantonen dat de blootstelling aan asbest in België is gebeurd. Ook voor nabestaanden van slachtoffers kan het AFA een vergoeding uitbetalen.

 

Slachtoffers hebben tot vijf jaar nadat een ziekte is vastgesteld om een vergoeding te vragen. Een voorwaarde is dat je ofwel een vergoeding vraagt aan het Asbestfonds, ofwel daag je het betrokken bedrijf voor de rechter. Eens je een vergoeding aanvraagt, zie je officieel af van je recht om het betrokken bedrijf aan te klagen. Mensen die zich tot justitie richten, hebben ook de termijn van vijf jaar.

Voor slachtoffers van mesothelioom bestaat de tussenkomst uit een maandelijks vaste rente van 1.500 euro. Het gaat dus om een maandelijks forfaitair bedrag waar men recht op heeft vanaf de datum van diagnose, met een maximum van 120 dagen tussen de diagnose en aanvraag. Voor slachtoffers van deze erge asbestziekte, wordt een nieuwe en bijkomende unieke tussenkomst van 10.000 euro voorzien. De rechthebbenden hebben in het geval van een overlijden ten gevolge van mesothelioom recht op een kapitaal. Voor asbestose wordt de rente berekend in functie van het verlies van de fysieke geschiktheid van het slachtoffer (15 euro per % ongeschiktheid). De vergoedingen zijn onbelastbaar. Zoals dat reeds voor beroepsziektes bestaat, wordt er nu ook voor asbestslachtoffers een tussenkomst voor begravingskosten voorzien. Het gaat over een geïndexeerd forfaitair bedrag van 1.000 euro.

Fedris

Wanneer er eender welke asbestziekte bij je wordt vastgesteld, kan je een vergoeding vragen aan het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Je moet dan wel een aantal zaken aantonen:

  • Je bent via je werk blootgesteld aan asbestvezels.
  • Je hebt gewerkt in de privésector of bij de gemeentelijke of provinciale overheid.
  • Er is een duidelijke oorzakelijk verband tussen de ziekte en je werk.

De vergoeding van het Asbestfonds en die van Fedris worden beiden onderzocht en kunnen dus ook naast elkaar bestaan wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Gerechtelijke procedure

Een gerechtelijke procedure tegenover de werkgever die in gebreke is gebleven of niet de juiste stappen heeft ondernomen om asbest te bestrijden is steeds mogelijk. De procedure moet wel worden opgestart binnen de vijf jaar na de diagnose van de ziekte. Daarnaast geldt er een verjaringstermijn van 20 jaar na de blootstelling aan asbest. Dit is echter niet voor de hand liggend daar de meeste ziekten zich pas later manifesteren. Bovendien verbinden slachtoffers die reeds een vergoeding krijgen van het Asbestfonds er zich toe om af te zien  van hun recht om een gerechtelijke procedure te starten.

 


DELEN

Logo