Asbestinfo > Asbest en mijn gezondheid

Er is asbest op de school van mijn kinderen, wat nu?

Asbest op school

In een hele hoop scholen is nog asbest aanwezig. Daarom werd  er in 2017 met een steekproef van 300 scholen onderzocht om te kijken hoe groot het risico nu eigenlijk was. Een extern expertisebureau controleerden grondig niet enkel de gebouwdelen waar asbestblootstelling mogelijk was, maar ook de moeilijk te bereiken plaatsen. Hieruit bleek dat in 65% van de scholen asbest aanwezig is dat op termijn moet worden aangepakt. Die steekproef zal nu worden uitgebreid naar heel Vlaanderen.

Hoewel er geen acuut gevaar is voor de gezondheid van de leerlingen en het schoolpersoneel, werd toch een protocol asbestafbouw opgesteld, dat sinds 6 juli 2018 is van toepassing is op alle scholen in Vlaanderen

Asbestafbouw in de scholen

Voor de versnelde asbestafbouw bij scholen heeft de Vlaamse regering ruim 7,5 miljoen euro vrijgemaakt. Daarnaast wordt er een aanmeldingsformulier ter beschikking stelt waarmee scholen de bevoegde diensten rechtstreeks kunnen contacteren.

In de eerste plaats wordt er ingezet op sensibilisering en informatie over asbest binnen een onderwijsinstelling. Zo wordt er voorzien in opleiding voor eenvoudige handelingen om asbest te herkennen en verwijderen.

Verder wordt er lijst beschikbaar gemaakt van alle ondersteuningsmogelijkheden en subsidies die OVAM geeft bij de verwijdering van de asbest. Zo kan de school een beroep doen op de snelle interventie van een asbestdeskundige van de OVAM bij asbestincidenten of op financiële steun voor het oplossen van urgente situaties bij het nemen van risicobeheersmaatregelen bij versnelde asbestverwijdering.


DELEN

Logo