Asbest en mijn gezondheid

Asbest is erg schadelijk voor de gezondheid. Maar in welke mate moet je vrijgesteld zijn aan asbest vooraleer je risico loopt en wat zijn de gevolgen? Wat zijn je mogelijkheden eenmaal men vaststelt dat je gezondheid door asbest is aangetast, of nog erger? Hier vind je een aantal vergoedings- en beschermingsmechanismen die misschien wel van toepassing zijn op jouw situatie.

Bovendien is je thuisomgeving niet de enige plaats waar je ermee in aanraking kan komen. De meest voorkomende gezondheidsproblemen omwille van asbest komen voort uit aanraking ermee op het werk. Ook van scholen is bekend dat zeker 65% ervan nog asbestmaterialen bevatten. Wat zijn nu de plichten van je werkgever en van de scholen om veiligheid ten opzichte van asbest te garanderen?

Er bestaan geen exacte cijfers van het jaarlijkse aantal asbestslachtoffers in België. Op basis van de geregistreerde gevallen van mesothelioom en longkanker is wel een schatting mogelijk. In 2016 werden in ons land zo’n 271 diagnoses van mesothelioom gesteld. Maar veruit de meeste asbestslachtoffers zitten verborgen in de statistieken over longkanker. Ongeveer 12 procent van de longkankers zou veroorzaakt of versterkt zijn door asbest, wat overeenkomt met 980 gevallen in 2016. Dat zou de teller voor 2016 op 1251 asbestslachtoffers brengen, meer dan het dubbele van het jaarlijkse aantal verkeersdoden in België. Het cijfer is wellicht een onderschatting: het aantal gevallen van asbestose en asbestgerelateerde strottenhoofd- en eierstokkankers zijn nog niet meegeteld. Bij de diagnose van kanker is het immers moeilijk om asbest aan te duiden als oorzaak.


DELEN

Logo